MSWEB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa. Tel. 884.088.278. E-mail: info@msweb.pl
Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, opłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000503450; NIP:5272699459; Regon: 146834031.